Ocenenia v súťaži „Právnická firma roka“

V roku 2021 sa naša advokátska kancelária rozhodla prvý krát zapojiť do súťaže „Právnická firma roka“, ktorú organizujú Týždenník TREND v spolupráci s portálom EPRAVO.SK.

Cieľom tejto súťaže je poskytnúť záujemcom o právne služby orientáciu na trhu poskytovateľov právnych služieb s ohľadom na ich pôsobenie v kľúčových oblastiach práva. Uspieť v tejto prestížnej súťaži sa nám poradilo hneď na prvýkrát, keďže v roku 2021 sme získali ocenenie “odporúčaná advokátska kancelária“ v oblasti daňového práva.

Daňové právo je v slovenskom právnom poriadku súčasťou finančného práva a patrí medzi najnáročnejšie oblasti práva vôbec. Naša kancelária sa pod záštitou Mgr. Martina Fajnora v tomto právnom odvetví zameriava najmä na oblasť daňových kontrol a na ne nadväzujúcich daňových konaní ako aj na prípravu správnych žalôb a zastupovanie klientov v súdnych konaniach o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správcu dane a Finančného riaditeľstva SR. Naši klienti sa v týchto konaniach tešia vysokej úspešnosti, získané ocenenie je preto pre nás zadosťučinením.

V nasledujúcom ročníku tejto súťaže sme získané ocenenie nie len obhájili ale dokonca sme svoje umiestnenie ešte vylepšili. V roku 2022 sme sa totiž stali pre oblasť daňového práva „veľmi odporúčanou advokátskou kanceláriou“. Toto ocenenie sme si pre oblasť daňového práva následne udržali aj v roku 2023.

V roku 2023 sa nám však podarilo uspieť aj v oblasti „developerských projektov a nehnuteľností“, v ktorej sa nám v silnej konkurencii účastníkov súťaže podarilo získať ocenenie „odporúčaná advokátska kancelária“.

Zisk ocenenia práve v tejto súťažnej kategórii si veľmi vážime, keďže táto oblasť práva je našou silnou doménou a v našej kancelárii sa jej venuje stabilný tím advokátov a právnikov už od počiatku jej pôsobenia. Naša kancelária už právne zastrešovala realizáciu niekoľkých desiatok menších i väčších developerských projektov, najmä bytových a polyfunkčných objektov a areálov a máme preto v tejto oblasti práva mimoriadne bohaté skúsenosti.

Vďaka získanými oceneniam sme sa zaradili medzi významné advokátske kancelárie v Slovenskej republike. Predstavenie našej kancelárie preto môžete nájsť aj v pravidelnej Ročenke významných advokátskych kancelárií, ktorá vychádza ako príloha štvrťročníka EPRAVO.CZ Magazine.

Získané ocenenia však nie sú pre nás len uznaním našej práce a odbornosti. Predstavujú pre nás zároveň záväzok pracovať aj naďalej s maximálnym nasadením s cieľom vytvárať pre našich klientov špičkové právne zázemie. Máme záujem kvalitu našej práce neustále zvyšovať a postavenie medzi poprednými a významnými advokátskym kanceláriami na slovenskom trhu si tak stabilizovať.

No items found.
No items found.