Právne služby

Advokáti a právnici v našej kancelárii sa špecializujú na rôzne oblasti práva, vďaka čomu vieme klientom poskytnúť vysoko kvalifikované poradenstvo v širokom spektre právnych odvetví.

Môžete sa na nás spoľahnúť pri riešení otázok občianskeho, obchodného, pozemkového a agrárneho práva, ako aj pri riešení otázok v oblasti práva nehnuteľností, daňového práva a práva ochrany osobných údajov. Špecializujeme sa tiež na sporovú agendu.

Naším cieľom je poskytovať na mieru šité a efektívne právne riešenia, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám a očakávaniam našich klientov.

Oblasti
pôsobenia

Sporová agenda
Právo nehnuteľností a developerské projekty
Pozemkové a agrárne právo
Právne služby súvisiace so správou obchodných a administratívnych centier
Správne právo
Daňové právo
Právo obchodných spoločností a konkurzné právo
Právo ochrany osobných údajov
Právo duševného vlastníctva
Pracovné právo