JUDr. Katarína Jurkovičová

advokát a partner

JUDr. Katarína Jurkovičová

Právna prax a zameranie

Občianske a obchodné právo
Právo nehnuteľností
Právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier
Pracovné právo
Právo duševného vlastníctva

Katarína je špecialistkou predovšetkým v mimosporovej a zmluvnej agende v oblasti občianskeho a obchodného práva, osobitne v oblasti práva nehnuteľností. Má dlhoročné skúsenosti s komplexnou právnou starostlivosťou o nájomné vzťahy v obchodných a administratívnych centrách na území Slovenskej republiky. Venuje sa taktiež autorskému právu a právu priemyselného vlastníctva. Katarína poskytuje právne služby aj v anglickom jazyku.

Vzdelanie a pôsobenie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: externý spolupracujúci na katedre občianskeho a obchodného práva

Držiteľka medzinárodného certifikátu University of Cambridge– International Legal English Certificate (ILEC) a medzinárodného certifikátu TOLES Advanced – Test of Legal English Skills

2008

Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove (titul JUDr.)

2007

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)