JUDr. Zuzana Hložová

právnik

JUDr. Zuzana Hložová

Právna prax a zameranie

Občianske a obchodné právo – právo obchodných spoločností
Právo nehnuteľností
Právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier
Konkurzné právo
Právo ochrany osobných údajov

Zuzana je špecialistkou na zmluvnú agendu v oblasti obchodného práva, na právo obchodných spoločností a na konkurzné právo. Venuje sa taktiež poskytovaniu právnych služieb pri správe obchodných a administratívnych centier. Zuzana je expertom v poskytovaní právnych služieb v anglickom jazyku, nakoľko je právničkou a zároveň lektorkou odbornej právnickej angličtiny.

Vzdelanie a pôsobenie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: od roku 2016 Zuzana zastrešuje vyučovanie právnickej angličtiny na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a vedie individuálne a skupinové kurzy právnickej angličtiny.

Držiteľka certifikácie TOLES tréningového centra, ktorá ju oprávňuje organizovať prípravné jazykové kurty naúzemí Slovenskej republiky na skúšku TOLES (Test of Legal English Skills)

Držiteľka medzinárodného certifikátu TOLES Advanced – Testof Legal English Skills

Držiteľka medzinárodného certifikátu University of Cambridge– International Legal English Certificate (ILEC)

2014

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.)

2013

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)