JUDr. Andrej Halada

advokát a konateľ

JUDr. Andrej Halada

Právna prax a zameranie

Občianske a obchodné právo
Pozemkové právo a právo nehnuteľností
Agrárne právo
Banské právo
Správne právo
Prepravné právo – nákladná cestná doprava

Andrej je expertom predovšetkým v oblasti pozemkového práva, agrárneho práva a práva nehnuteľností, pričom v týchto oblastiach poskytuje so svojím know-how právne služby pre desiatky poľnohospodárskych podnikov na území Slovenskej republiky. Je taktiež poradcom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre pozemkovú legislatívu a venuje sa aj prednáškovej činnosti v oblasti pozemkového práva. Má však dlhoročnú a mimoriadne úspešnú prax aj v oblasti sporovej agendy v súvislosti s občianskoprávnymi a obchodnoprávnymi spormi.

Andrej je aktívny hudobník a popri svojej práci sa významne pričiňuje o rozvoj kultúry v meste Trnava ako predseda Trnavskej hudobnej spoločnosti, občianskeho združenia, organizovaním medzinárodných hudobných festivalov.

Vzdelanie a pôsobenie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave: externý spolupracujúci na katedre občianskeho a obchodného práva (pozemkové a poľnohospodárske právo)

2010

Právnická fakulta Trnavskej univerzity 
v Trnave (titul JUDr.)

2004

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr.)

1998

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor dejepis, etická a občianska náuka (titul Mgr.)