JUDr. Kristína Sabová

právnik

JUDr. Kristína Sabová

Právna prax a zameranie

Občianske a obchodné právo – právo obchodných spoločností
Právo nehnuteľností
Právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier
Konkurzné právo
Právo ochrany osobných údajov

Kristína sa v rámci obchodného práva osobitne špecializuje na právo obchodných spoločností, je taktiež odborníčkou v oblasti konkurzného práva a práva ochrany osobných údajov. Má bohaté skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností ako aj v poskytovaní právnych služieb pri správe obchodných a administratívnych centier. Poskytuje právne služby aj v anglickom jazyku.

Vzdelanie a pôsobenie

2020

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.)

2019

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)