PROFIL

Spoločnosť HALADA advokátska kancelária s.r.o. je slovenskou advokátskou kanceláriou založenou advokátom JUDr. Tomášom Vranovičom v roku 2002. Do roku 2006 vykonával JUDr. Tomáš Vranovič advokátsku prax samostatne ako fyzická osoba, od roku 2007 vykonával advokáciu ako spoločník a konateľ advokátskej kancelárie VRANOVIČ s.r.o. V roku 2008 sa stal advokát JUDr. Andrej Halada spoločníkom a konateľom advokátskej kancelárie, kedy tiež došlo k zmene obchodného mena advokátskej kancelárie na VRANOVIČ/HALADA s.r.o. Od roku 2013 je jediným spoločníkom a konateľom advokátskej kancelárie JUDr. Andrej Halada, pričom došlo k zmene obchodného mena advokátskej kancelárie na HALADA advokátska kancelária s.r.o.

HALADA advokátska kancelária s.r.o. poskytuje právne služby najmä v oblasti práva obchodných spoločností, občianskeho a obchodného práva, prepravného práva, pozemkového práva a práva nehnuteľností, agrárneho práva a dotácií, developerských projektov, daňového práva, banského práva, ochrany osobných údajov, práva informačných technológií, práva duševného vlastníctva, konkurzného práva, ako aj právne služby v oblasti mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok a právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier.

Tím advokátskej kancelárie HALADA advokátska kancelária s.r.o. pozostáva z advokátov, právnikov, advokátskych koncipientov, právnych asistentov a administratívnych pracovníkov.

Advokátska kancelária HALADA advokátska kancelária s.r.o. poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk