JUDr. Zuzana Hložová, právnik

e-mail: hlozova@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier, právo obchodných spoločností, konkurzy a reštrukturalizácie, právo ochrany osobných údajov

Vzdelanie:

2014: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – absolvovanie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce na tému
Zmluva o predaji podniku

2013: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Držiteľka medzinárodného certifikátu University of Cambridge – International Legal English Certificate (ILEC)

Držiteľka medzinárodného certifikátu TOLES Advanced – Test of Legal English Skills

Pracovné skúsenosti:

2018 – doteraz: Právnik v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2016 – doteraz: Vzdelávacia činnosť: lektor právnickej angličtiny a prekladateľská činnosť z/do anglického jazyka so zameraním na právne texty

2013 – 2018: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o., neskôr HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2012 – 2013: Právny asistent v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o.

Jazyky: anglický

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk