JUDr. Petra Štefancová, advokátsky koncipient

e- mail: stefancova@akvh.sk

Vzdelanie:

2020: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – absolvovanie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce na tému
Zabezpečenie obchodnoprávnych záväzkov

2017: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Pracovné skúsenosti:

2017 – doteraz: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2015 – 2017: Právny asistent v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

Jazyky: nemecký

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk