Mgr. Martin Belovič, advokátsky koncipient 

e- mail: belovic@akvh.sk

Vzdelanie:

2016: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Pracovné skúsenosti:

2016 – doteraz: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

Jazyky: anglický

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk