JUDr. Kristína Sabová, advokátsky koncipient

e- mail: sabova@akvh.sk

Vzdelanie:

2020: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – absolvovanie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce na tému
Právna úprava obchodného registra

2019: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Pracovné skúsenosti:

2019 – doteraz: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2017 – 2019: Právny asistent v advokátskej kancelárii HALADA advokátska kancelária s.r.o.

Jazyky: anglický

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk