JUDr. Katarína Jurkovičová, advokát

Zápis v zozname advokátov pod číslom 5735

e-mail: jurkovicova@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier, právo informačných technológií, právo duševného vlastníctva

Vzdelanie:

2008: Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove – absolvovanie rigoróznej skúšky a obhájenie rigoróznej práce na tému Integrovaný bankový dohľad v bankovom prostredí Slovenskej republiky

2007: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.)

Držiteľka medzinárodného certifikátu University of Cambridge – International Legal English Certificate (ILEC)

Držiteľka medzinárodného certifikátu TOLES Advanced – Test of Legal English Skills

Držiteľka osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Pracovné skúsenosti:

2010 – doteraz: Advokát v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o., neskôr HALADA advokátska kancelária s.r.o.

2007 – 2010: Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii VRANOVIČ/HALADA s.r.o.

Jazyky: anglický

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk