Elena Gordianová, administratívny pracovník

e-mail: kancelaria@akvh.sk

Pracovné skúsenosti:

2006 – doteraz: Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáša Vranoviča,
neskôr VRANOVIČ s.r.o., VRANOVIČ/HALADA s.r.o. a HALADA advokátska kancelária s.r.o.

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk