NÁŠ TÍM​

JUDr. Andrej Halada, advokát

Zápis do zoznamu advokátov pod číslom 4748

e-mail: halada@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, prepravné právo – nákladná cestná doprava, pozemkové právo a právo nehnuteľností, agrárne právo a dotácie, banské právo

JUDr. Katarína Jurkovičová, advokát

Zápis v zozname advokátov pod číslom 5735

e-mail: jurkovicova@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier, právo informačných technológií, právo duševného vlastníctva

Mgr. Martin Fajnor, advokát

Zápis v zozname advokátov pod číslom 7766

e-mail: fajnor@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, prepravné právo – nákladná cestná doprava, právo informačných technológií, správne právo, developerské projekty, daňové právo, banské právo, súdne spory

JUDr. Zuzana Hložová, právnik

e-mail: hlozova@akvh.sk

Zameranie:

Občianske a obchodné právo, právne služby pri správe obchodných a administratívnych centier, právo obchodných spoločností, konkurzy a reštrukturalizácie, právo ochrany osobných údajov

Mgr. Martin Belovič, advokátsky koncipient

e- mail: belovic@akvh.sk

JUDr. Petra Štefancová, advokátsky koncipient

e- mail: stefancova@akvh.sk

JUDr. Kristína Sabová, advokátsky koncipient

e- mail: sabova@akvh.sk

Elena Gordianová, administratívny pracovník

e-mail: kancelaria@akvh.sk

kontaktuje nás

Kapitulská 21, 917 01 Trnava

033/ 535 45 67

kancelaria@akvh.sk